(bedrijfs)reportages, evenementen, fotoshoots, portretfotografie, webdesign

Archief voor juli, 2011

STUDIO56-Vogels-reigers


De reiger is een zgn. roeipotige. Er zijn zo’n 67 soorten reigers. De in Nederland meest voorkomende soort is de  blauwe reiger.  Reigers komen niet alleen in bosachtige gebieden voor, in poldersloten of in weilanden, maar ook in de stad. Je ziet ze soms wel staan langs een gracht of een vijver in een stadspark. Of bij je visvijver in de achtertuin.Door liefhebbers van goud- of koivissen wordt de reiger dan ook beschouwd als een plaagsoort en wordt zoveel mogelijk geweerd. De blauwe reiger is een vlees- en viseter, vissen en amfibieen, maar ook andere dieren zoals insecten en kleine zoogdieren. In strenge winters hebben de blauwe reigers het zichtbaar moeilijk. Een blauwe reiger wordt gemiddeld 25 jaar oud. Toch zijn er in Nederland vdeel reigers verdwenen.

Deze foto is genomen in het Noorderdierenpark Emmen:

Maar er zijn meer soorten, bijvoorbeeld de Zilverreiger, die er heel anders uitziet:

Terug naar home page: https://studio562614.wordpress.com

 


STUDIO56-Dieren-Pelikanen


Pelikanen zijn watervogels die bekend zijn door hun opvallende uiterlijk, hun grootte en hun gedrag. De familie telt 8 soorten.

Pelikanen kunnen tot 14 kg zwaar worden. Ze worden tot 1,80 meter lang en kunnen een spanwijdte van 3 meter hebben en een leeftijd van 35 jaar bereiken. De beide Euraziatische soorten (de roze pelikaan en de kroeskoppelikaan) behoren tot de grootste vliegende vogels.

Pelikanen zijn piscivoor; hun voedsel bestaat uit vis. Een groep pelikanen jaagt gezamenlijk. Door uitbundig vleugelgeklapper wordt een school vis naar ondiep water gedreven. Pelikanen hebben een grote snavel en een grote keelzak (tussen de onderkant van de snavel en de keel). Als een pelikaan een prooi ziet schept hij de vissen uit het water. Als hij zijn hoofd optilt gaat het water weg en blijf de vis achter.

Ook naast de gezamenlijke jacht zijn pelikanen sociale vogels. Ze broeden in kolonies, waar ze dicht op elkaar zitten. In gevangenschap komen ze pas tot broeden als ze minstens met z’n achten zijn.

De fotO’s zijn genomen in het Noorderdierenpark in Emmen:

Er bestonden verschillende legendes over de pelikaan in de Oudheid en in de Middeleeuwen. Zo geloofde men dat pelikanen met hun eigen bloed de dode jongen weer tot leven wekten en dat ze bij voedselschaarste de jongen met hun eigen bloed voedden.
De pelikaan heeft een lange snavel en een keelzak waaruit hij de jongen voert met halfverteerd voedsel dat roodkleurig is


STUDIO56-Van foto naar tekening-vervolg


Het is van zomer alweer herfst geworden. Echt “pielweer”. Vandaar het vervolg op de serie “foto naar tekening”… en laat gerust iets van je horen:


STUDIO56-Tekeningen IN een foto-Un rêve dans les nuages…


Een paar blogs geleden, ben ik wat aan het experimenteren geweest met het veranderen van een foto in een tekening… vandaag een voorbeeld van tekeningen IN een foto. De foto is genomen op het Balloerveld. Dat is dus een echte omgeving. De wolken zijn ook echt. De rest is er bij verzonnen:


STUDIO56-Vrije expressie in zwart-wit-De maan-Schaduw, licht… mysterie


Een echte maan op de foto, maar daar bleef het niet bij…meer halen uit een met de camera vastgelegd beeld is erg leuk om te doen. Verder vind ik zwart-wit vaak erg mooi… een experiment…de maan in 3 stappen- maar zet eerst even de muziek hieronder aan:

De Maan is de enige natuurlijke satelliet van de Aarde en is de op vijf na grootste maan van ons zonnestelsel. Ze wordt soms aangeduid met haar Latijnse naam Luna.

De meeste manen in het Zonnestelsel zijn erg klein, maar er zijn enkele grote, planeetachtige manen. Onze maan hoort daar ook bij. Hoewel er manen in het Zonnestelsel zijn die nog groter zijn dan onze maan (bijvoorbeeld Ganymedes en Titan), worden de Aarde en de Maan wel als dubbelplaneet aangeduid, omdat de Maan in vergelijking met de Aarde niet zeer klein is: de massa van de Maan is 1/81 van die van de Aarde

Mensen zijn geintrigeerd door het verschijnsel maan. In de muziek… dan denk ik aan Pink Floyd-Dark side of the moon:

Met dank aan Suske:http://suskeblogt.wordpress.com/

Doordat de Maan een elliptische baan om de Aarde aflegt, varieert de afstand tussen Maan en Aarde. Het punt waar de Maan het verst van de Aarde afstaat heet apogeum (afstand Maan-Aarde 405 500 km) en het punt waar de Maan het dichtst bij de Aarde staat heet perigeum (afstand 363 345 km). Indien het volle maan is tijdens het perigeum (zoals op 19 maart 2011) wordt dit ook wel supermaan genoemd. De gemiddelde afstand tussen de Aarde tot de Maan bedraagt 384 450 km. In de loop van de tijd is de afstand tussen de maan en de aarde steeds groter geworden. Momenteel is de jaarlijkse toename vier centimeter per jaar.

Kinderen vinden informatie over de maan ook heel interessant.Dit jaar werd het college van de Kinderuniversiteit aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgd door professor Peter Barthel, hoogleraar Sterrenkunde. Hij vertelde over de maan. Er kwamen vragen aan de orde als: hoe ziet het er uit op de maan, hoe lang duurt een dag op de maan, kunnen we er in de toekomst gaan wonen, hoe schijnt-ie door de bomen, en groeit er maanzaad?

 

De rotatie van de Maan (om haar as) is synchroon met haar beweging rond de Aarde. Praktisch betekent dit dat de Maan steeds met dezelfde kant naar de Aarde gericht is. Daarom spreekt men van de voorkant, het zichtbare deel van het maanoppervlak, en de achterkant, het onzichtbare deel van de Maan. Voordat een Russische ruimtesonde genaamd Loena 3 in 1959 een kijkje aan de achterkant had genomen, wist men dan ook niet hoe de achterkant van de Maan eruit zag.


STUDIO56-Cultuurlijk-Drenthe-Vervolg


In Drenthe zijn cultuur en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al eeuwenlang is de natuur een inspiratiebron voor kunstenaars die op allerlei manieren actief zijn. Anloo is dit jaar de culturele gemeente van Drenthe. De beleving van natuur en cultuur is samengebracht in het thema ‘Cultuurlijk!’

Net buiten Anloo staan een aantal””vrreemden eenden in de bijt”. In een paar logs eerder heb ik er al een paar van laten zien, maar deze eend is toch wel het topstuk van allemaal… geweldig… ze stond ook een beetje afzijdig… maar dit noem ik nu echt een kunstwerk:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vakantie


Ik heb vakantie… maar liefst 7 weken lang… ik ben op pad.. maar ik hou jullie op de hoogte van mijn bevindingen…ben dus niet weg hier… als er iets nieuws te melden valt… dan laat ik het weten… in woord en in beeld… dat laatste vooral… Voor alle vakantiebelevenissen die ik hier meld, zal ik dit logo gebruiken… misschien reageer ik niet meer zo vaak als eerst op logs… maar ik kom af en toe wel weer langs….eind augustus-begin september ben ik er weer….bedankt voor al jullie leuke reacties dit jaar……tot ziens… tot gauw…..Agnès


STUDIO56-Cultuurzomer in Drenthe-Een vreemde eend in de bijt


(Cultuur)initiatief van de provincie Drenthe

De ‘Cultuurgemeente van Drenthe’ is een initiatief van de provincie Drenthe. Sinds 2002 benoemt de provincie Drenthe eens in de twee jaar een cultuurgemeente in Drenthe. Hierdoor wil de provincie een breder en groter publiek bereiken met culturele evenementen. Enerzijds doordat deze evenementen door inwoners zelf georganiseerd worden en anderzijds doordat een breed publiek naar de evenementen kan komen. Daarnaast wil ze de kwaliteit en samenhang vergroten in het culturele aanbod.

Met de slogan: “Cultuurlijk” staan in de gemeente Anloo een aantal kunstwerken opgesteld met het thema “Een vreemde eend in de bijt”. Kunstenaars hebben met een eigen visie daar een draai aan gegeven… er staan lelijke tot zeer fraaie eenden opgesteld naast het Anlooerdiep… de moeite waard om er eens een kijkje te gaan nemen..

En als het zonlicht er goed op staat, zijn er wel een paar heel prachtige exemplaren te bewonderen…de andere eenden hebben prachtige, vrolijke kleuren….

Vandaag deel 1 van deze serie:

In het echt vond ik deze eend niet zo geweldig… maar op de foto in close-up komt ie goed tot zijn recht:


STUDIO56-spelen met kleur


Het is leuk om te zien wat je met 1 en dezelfde foto kan bereiken door eens wat te gaan spelen met kleur. Als voorbeeld heb ik een foto met appelbloesem genomen. De verschillen zijn soms heel subtiel en dan weer duidelijk….blijft het origineel het mooist of vind je er toch ook andere leuke exemplaren tussen zitten. Zou het fijn vinden als je dat zou laten weten….


STUDIO56-Gedicht voor jou


 

…..het gaat te vlug
ik heb nog zoveel liefde om te geven
en de woorden die ik nog wil zeggen
ze blijven steken ergens halverwege in mijn keel …..

©2011-Merel

Met dank aan:http://ogenindeschaduw.skynetblogs.be/index-1.html


STUDIO56-Witte wieven in de zomer-Dames blanches


Wat een zomerweer in mijn vakantie… vanochtend zelfs witte wieven op de weg…. ken je die benaming?

Witte wieven ook wel witte juffers genoemd is de naam voor vrouwenfiguren die in sagen voorkomen, en soms goedaardig, soms kwaadaardig zijn.

Mistflarden of mistbanken worden in Noord-Nederland ook wel witte wieven genoemd.

Witte wieven worden vaak in verband gebracht met heksen en/of spoken. De witte wieven hebben veel overeenkomsten met de Ierse Sídhe en de Banshee. Ook wordt verband gelegd met moerasvrouwtjes, feeën of elfen.

Het geloof aan witte wieven vindt zijn oorsprong wellicht in de Germaanse tijd, al weten we dit niet zeker. Soortgelijke fenomenen in het volksgeloof worden aangetroffen in meerdere Indo-Germaanse cultuurgebieden (incl. Romaanse talen en Gaelic). De megalithische monumenten (zoals ganggraven, grafheuvels en hunebedden) werden door sommigen als hun woonsteden gezien. Volgens de overlevering gaan ze vrijwel altijd in het wit of vuilwit gekleed, wat de naam zou verklaren. Er wordt een verband gelegd met wetende wijven, dus waarzegsters.

Ik woon vlakbij een hunebed….

Witte wieven werden ook wel als de geesten van heksen gezien of als andere vrouwen die kwaad gedaan hadden. Behalve in hunebedden zouden de witte wieven in kleine heuveltjes en terpen hebben gewoond. Ze hadden daar de in- en uitgang naar hun holen. ’s Nachts kwamen ze tevoorschijn, langzaam zwevend. In Overijsselse sagen zijn witte wieven feeën die verschijnen als witte nevels op heide en moerasgronden. Mensen worden verleid om ze te volgen, met als resultaat dat deze mensen voor altijd verdwijnen en nooit weer gezien worden. Dit kan een (door de eeuwen heen) verzachte versie zijn van het thema van witte wieven als aankondigers van de dood.

In laat middeleeuwse tekeningen van witte wieven komen hunebedden en grafheuvels voor. Ook dit verschijnsel relateert naar de aankondiging van de dood.

Witte wieven wordt in het Duitse taalgebied ook wel vertaald als wijze vrouwen, ze worden in verband gebracht met de Völva. Völva waren degenen die de kennis en kunde bezaten omtrent seiðr, spá en galdr, praktijken waar sjamanisme, hekserij, profetie en andere vormen van autochtone magie aan te pas kwamen. Völva verleidden personen om mee te gaan en waren bekend om het spinnen of weven. In een veertigtal graven hebben Scandinavische archelogen spinrokken gevonden, meestal in rijke graven met waardevolle grafgiften, hetgeen aantoont dat de Völvas tot de hoogste laag van de samenleving behoorden.

In Nederland komen sagen over witte wieven voornamelijk voor in Oost- en Noord-Nederland (voormalig Saksenland). Maar witte wieven zijn in vrijwel geheel Europa bekend. Zo heten ze bijvoorbeeld in Frankrijk Dames Blanches. In België was Madama Blanche de term voor een waarzegster. In Engeland zijn sagen bekend van white women, ook zij voorspellen geboorte en dood. De Banshee in Ierland voorspellen eveneens de dood, en Duitsland heeft Weiße Frauen


STUDIO56-Digi-Art-Digitalis


Bloemen en planten fotograferen is geweldig leuk om te doen, maar een stapje verder gaan is minstens zo leuk.Van bloemen kun je heel mooie kunstwerkjes maken n.a.v. een foto. Hieronder een voorbeeld van een foto van digitalis(vingerhoedskruid) die ik onlangs heb gemaakt in de tuin waarvan ik “digi-art” versieS heb gemaakt.Ook fraai als ansichtkaart(carte postale):


STUDIO56-Mijn werk in de praktijk


___________________________________

Bij deze zoals beloofd de website vermelding.
Ik heb op jouw foto je studio vermelding erbij laten zetten.
Dankjewel voor je service!ik hoop dat je het mmoi vindt?
De foto van de giraf is ook echt waanzinnig mooi!
all the best en misschien tot ziens,
groetjes Sas.

_____________________________________

Foto’s presenteren op je eigen site is al heel leuk, maar als ienand je komt vragen of er een foto voor de site van het bedrijf gebruikt mag worden dan is dat natuurlijk helemaal geweldig..

Hieronder de link naar Bougain-villa met de foto van de Bougainville in de banner:

http://labougainvilla.nl/nl/?page_id=50

Daar ben ik best wel trots op…

Nog een fijne zondag…

Agnès


STUDIO56-Dieren-De Giraf


De giraffe of giraf is een opvallend zoogdier, met een zeer lange nek, lange en slanke poten en een gevlekte vacht. Het is het hoogste dier ter wereld: een volwassen giraffe kan een hoogte van rond de vijf meter bereiken. Het jong van een giraffe is al vanaf de geboorte 2 meter en kan al direct zijn/haar eerste stapjes zetten op de grote giraffevlakte. De draagtijd is gemiddeld 14 à 15 maanden. Veel langer dan bij ons dus. Om zijn nek overeind te kunnen houden heeft een giraffe stevige, gespierde schouders.  Over de nek tot de schouders lopen korte, stijve manen.Aan het einde van de lange poten zitten brede, afgeronde hoeven.De staart is lang en dun

Foto genomen in Noorderdierenpark Emmen:


STUDIO56-Nijlpaard-2-Hippopotamus amphibius


Een dier dat lang zonder adem kan..

wist je dat het nijlpaard soms 10 minuten op de bodem wandelt….

Vraag voor de liefhebber: waarom komt een nijlpaard ’s nachts het water uit?

Morgen het antwoord…


STUDIO56-Dieren-Nijlpaard


Het nijlpaard is een van de grootste landzoogdieren. Alleen olifanten en sommige neushoornsoorten zijn groter. Ondanks de naam heeft het nijlpaard geen enkele relatie tot het (gewone)paard, het heeft wel dezelfde voorouders als de walvis. Hij vindt water dan ook best wel aangenaam… meer in het water dan er uit…maar altijd waakzaam….


STUDIO56-Dieren-Apen-Hier blijven jij!-L’autorité maternelle…


In het Noorderdierenpark in Emmen is ook een heel mooi gedeelte ingeruimd voor apen… opvallend is dat ze steeds rondjes lopen tegen de klok in…en moeders zijn heel bezorgd om hun kinderen… dei mogen niet te ver weg lopen…regelmatig wordt even een staart vastgepakt… mooi gezicht…


STUDIO56-Dieren-Olifantjes


Noorderdierenpark Emmen

Kleine Olifantjes vinden het leuk om lekker door het zand te rollen en daarna even een douche te nemen… – in het water dat van een hoge rots afklettert…als ze schoon zijn, duiken ze direct het zand weer in… een prachtig gezicht om te zien… ook vind ik een olifantenhuid altijd intrigerend… sommige mensen hebben er ook 1….

een drieluik- van zwart-wit naar kleur:

Olifantjes Noorderdierenpark Emmen nemen een bad-filmpje:


STUDIO56-Afsluiting van een pittig balletjaar


….”Live like it”s Heaven on Earth and dance like no one is watching” Mark Twain

Op weg naar een gigantische carrière, maar het is nu vakantie…. even geen balletpakje en balletschoenen meer…


STUDIO56-Digi-Art


Digi-Art- Digitale Kunst is een vorm van hedendaagse kunst( al vanaf 1970!)die met behulp van een digitale computer wordt gemaakt.

Al sinds de eerste goed bruikbare computers is er een soort van digitale kunst ontstaan. Kunstenaars lieten computers met bepaalde codes tekeningen printen of manipuleerden de uitgaande data. De grote opkomst van digitale kunst is echter begonnen met de komst van het internet in zijn huidige vorm.Ik ben in 2010 begonnen met wat experimenten op dit gebied. Er zijn mensen die een vraagteken bij dit soort kunst zetten. Kun je het wel “Kunst” noemen? Digitale Kunst is er in vele varianten, van amateuristich, gelikt, kunstzinnig tot waanzinnig mooi, net zoals in “echte kunst”. Vind het leuk om op dit gebied iets uit te proberen. Wat vooral leuk is dat een digitaal kunstwerk door het digitaal opslaan en bewerken in feite oneindig reproduceerbaar is in de meest uiteenlopende varianten.