(bedrijfs)reportages, evenementen, fotoshoots, portretfotografie, webdesign

Archief voor 2 februari 2012

STUDIO56-Ganzen-vervolg-2-Een sympathiek koppel of……..?


Grazende ganzen kunnen veel ‘schade’ veroorzaken aan graslanden. Boeren verjagen daarom de ganzen van hun land. De ganzen krijgen zo te weinig rust en eten.In 2004 is daarom door de Nederlandse overheid bepaald dat er in ons land 80.000 ha landelijk gebied moest worden aangewezen als foerageergebied voor overwinterende ganzen. Elke provincie kreeg, naar rato van het aantal ganzen dat daar ’s winters verblijft, een deel van deze 80.000 ha toegewezen. In 2005 hebben alle provincies een gebiedsplan gemaakt, waarin ze de foerageergebieden vaststelden. Ook in de omgeving van het Leekstermeer zijn door de provincies Drenthe en Groningen foerageergebieden voor Kolgans en Grauwe Gans aangewezen.

Sacré Coup de Pattes , Pour deux Artistes ,
Les Ailes bien Lisses . Les Becs au Vent ,
Bien Loin d’être Mat , Palmes font la Piste ,
S’essayent en Glisse , mais sans Hors Blanc.
~
NéO~