(bedrijfs)reportages, evenementen, fotoshoots, portretfotografie, webdesign

Archief voor 24 november 2012

STUDIO56-Herfst 2012-Hongerige vogels-Ringmus


Rondom het huis wordt het steeds drukker met vogels die op zoek zijn naar iets van hun gading …ze zitten echt overal.. soms hele kolonies in een (rozebottel)struik op de uitkijk en in afwachting van…

Dit is er eentje van- een echte graaneter:

Het is een ringmus, die een fractie kleiner is dan de huismus. Ze zijn herkenbaar aan de witte halsring en de zwarte wangvlek.

Nederlandse ringmussen gaan in de winter zwerven (naar bijvoorbeeld Frankrijk). Andere ringmussen komen juist van Noord- en Oost-Europa naar Nederland.

Deze mussoort is in 2004 als gevoelig op de Nederlandse rode lijst is gezet.  Volgens SOVON vertoonde het aantal broedparen in de periode 1990-2007 een grillig verloop en broedden er in 2007 nog ongeveer 100.000 paar in Nederland. Maar uit tellingen die buiten de broedtijd werden gedaan, bleek een geleidelijke maar significante achteruitgang.

Het aantal ringmussen neemt af door veranderingen in de landbouw, die steeds grootschaliger en intensiever wordt: graanteelt is vervangen door maïscultuur en er zijn te weinig stoppelakkers voor de ringmus. Heggen en houtwallen worden geruimd, dus is er minder nestgelegenheid. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is ook niet bevorderlijk voor deze graaneters.