(bedrijfs)reportages, evenementen, fotoshoots, portretfotografie, webdesign

vuur

STUDIO56-PAASVUUR- vervolg


Pasen- eieren beschilderen en zoeken-lekker eten en het paasvuur, dat geldt als lentevuur, dat de zon moest aanmoedigen en dat de vruchtbaarheid van de velden bevorderde. Waar de rook en de vuurgloed de landerijen bestreek, moest het goed gaan. Zo wordt het althans verteld. Het opstoken na de winter van oud of kapot gerei op de boerderij zal ook mooi van pas gekomen zijn. Echt opgeschreven is het niet. Het verklaart wel het oude gebruik om bij voorkeur op een hoge plek een paasvuur te bouwen. Zo kwamen veldnamen als Paasheuvel, Paasberg of ‘Osterberg’ in de wereld. Vroeger wellicht voor de boeren, nu een toeristische attractie….

Het verbranden van ingebracht materiaal is niet meer gratis… de dorpsbelangenkas wordt ermee gespekt…en/of gebruikt voor een dorpsfeest dat een jaar later gehouden zal worden.

Een paasvuur aansteken is een heel oud gebruik dat al bekend was bij de Romeinen…

Warm wordt je er wel van…. en de vonken spatten er vanaf….


STUDIO56-Paasvuur 2011


Als nog niet zo lang ingeburgerde dorpsbewoner maak ik het voor mij daarvoor onbekende Paasvuur mee…zo’n happening vind plaats op een weiland niet zo ver hier vandaan. met een tent met drankjes en snacks en voor de kinderen zijn er vuurkorven, waarboven ze broodjes kunnen bakken… en marshmallows kunnen roosteren -als buurtbewoner kun je hout inleveren- wel te verstaan- onbehandeld hout, snoeiafval, takken en stammen… maar daar
moet wel voor betaald worden…. kleine kar 4 euro-Grote kar 7.50 euro-Erg grote kar 10 euro- natuurlijk is de opbrengst van het ingeleverde hout bestemd voor een dorpsfeest, dat in 2012 zal worden gehouden(- maar dan houdt de aarde toch op te bestaan….!!!!)

De kleding van kinderen moest worden aangepast- Geen nylon of polyester… want… zeer brandgevaarlijk…

Toch wel indrukwekkend zo’n paasvuur… vooral als een kind voor zo’n enorme stapel brandend hout staat….