(bedrijfs)reportages, evenementen, fotoshoots, portretfotografie, webdesign

Posts tagged “Anloo

STUDIO 56-Pinetum Anloo-slot


Pinetum Anloo-20-def-950-STUDIO 56

Een arboretum of bomentuin is een bomenverzameling in een (grote) tuin of een park. Zo’n verzameling van veel verschillende soorten bomen (en struiken) kan zijn aangelegd met het doel om kennis en materiaal te vergaren voor de bosbouw of boomkwekerijen, en/of met het doel om een zuiver wetenschappelijke collectie te vormen, en/of met een educatief doel.

Het woord arboretum stamt van het Latijnse ‘arbor’ = boom.

A1-Pinetum-Anloo-21-950-STUDIO 56

Een pinetum is een naaldbomentuin. Het is een gespecialiseerd arboretum waarin uitsluitend of hoofdzakelijk coniferen zijn aangeplant. Het oudste pinetum van Nederland is “Schovenhorst” bij Putten op de Veluwe.

Men spreekt “pinetum” uit als: pieneetum. Het meervoud van pinetum is: pineta.

A1-Pinetum Anloo-twee bomen-zwart 

In een arboretum of pinetum worden de bomen en struiken al dan niet systematisch gegroepeerd (soms ook geografisch), en wordt er veelal naar gestreefd een zo volledig mogelijk aantal soorten en variëteiten te houden (rekening houdend met de klimatologische omstandigheden). Bij de aanleg van een arboretum wordt er veelal naar gestreefd de afzonderlijke individuen goed tot hun recht te laten komen. Naamgeving en etikettering spelen een belangrijke rol.

Deze foto’s zijn genomen in het Pinetum in Anloo. Voor meer info:http://www.pinetumanloo.nl/

Bij het verlaten van het terrein, lagen er vlak voor mijn fiets nog een aantal “vruchten” van deze soms gigantisch grote coniferen, die ik met heel andere ogen ben gaan bekijken…..®2013-STUDIO 56

07-04-2013-Pinetum Anloo-LAATSTE-950-STUDIO 56


STUDIO56-Pinetum “Ter Borgh”-vervolg


In het pinetum vinden veel vogels nestgelegenheid en voedsel. Hoog in een boom zat een vinkje me toe te fluiten….

a1-Pinetum Anloo-vink-950-STUDIO 56


STUDIO56-Pinetum “Ter Borgh”-vervolg


Het pinetum Ter Borgh is een ca. 2,2 ha. groot deel van de boswachterij Anloo in Drenthe, dat ingericht is als naaldbomentuin. Het is een gespecialiseerd arboretum waarin ongeveer 500 uitheemse en gekweekte coniferen staan.

A1-Pinetum Anloo-8-950-def-STUDIO 56-def-def


STUDIO56-Pinetum “Ter Borgh”-vervolg


De bomen komen overwegend voor in de gematigde streken en koude gebieden. Van de circa 500 coniferen die in het Pinetum staan, zijn er veel in 1954 geplant.

A1-Pinetum Anloo-5-Boom van het seizoen-950-STUDIO 56


Pinetum “Ter Borgh”-vervolg


Het woord Pinetum komt van de wetenschappelijke naam Pinaceae(dennenfamilie). Een Pinetum is een verzameling van houtige gewassen, die tot de zgn. “naaktzadigen” behoren. De belangrijkste hiervan zijn coniferen die je tijdens je wandeling volop tegenkomt….

Bijna alle coniferen in het Pinetum zijn groenblijvend.

A1-Pinetum Anloo-4-950-STUDIO 56