(bedrijfs)reportages, evenementen, fotoshoots, portretfotografie, webdesign

Posts tagged “Drouwen

STUDIO56-Hunebedden-vervolg-D19


Hunebed D19 ligt samen met hunebed D20 ten westen van het dorp Drouwen aan de Steenhopenweg vlak voor het in 2006 aangelegde viaduct onder de N34 in Drenthe.

Het eerste moderne archeologisch onderzoek naar hunebedden in Nederland begon in 1912 bij deze twee hunebedden.  In D19 werden resten van aardewerk gevonden.

D19-Zijaanzicht

A1-Hunebedden-Drouwen-Steenhopenweg-1-900-in kader-studio 56D20

Het bijzondere van dit hunebed is, dat de kransstenen, die oorspronkelijk de voet van de grafheuvel vormden nog grotendeels bewaard zijn gebleven.

A1-Hunebedden-D20-Drouwen-Steenhopenweg-900-in kader-STUDIO 56

 


STUDIO56-Het blijft tot de verbeelding spreken…


Hunebedden zijn de grafmonumenten van de z.g. Trechterbekercultuur (TRB). Die cultuur had zo’n 5500 jaar geleden in Noord-Europa een zeer groot verspreidingsgebied: tot in Zweden en Polen aan toe. De TRB mensen bouwden portaal- en ganggraven, die wij nu hunebedden noemen. Ze werden alleen op die plaatsen gebouwd waar in de bodem zwerfkeien voorkwamen die daar groot genoeg voor waren en dat was behalve in Nederland, ook in Noord-Duitsland en Denemarken het geval. Kleinere steengraven (zonder zij-ingang) heten dolmens en komen in een nog ruimer gebied voor. Het slepen met enorme rotsblokken bleef niet tot deze cultuur beperkt. In het neolithicum en de daarop volgende brons- en ijzertijd was het in tal van Westeuropese beschavingen een geliefde bezigheid.

In Nederland vind je de meeste hunebedden in Drenthe: er zijn er in totaal 54. Al eerder heb ik geschreven over deze monumentale graven, die altijd nog voor een mysterie zorgen. Voor mij spreken ze in ieder geval tot de verbeelding.

In Drouwen in Drenthe liggen twee hunebedden dicht bij elkaar. De een wellicht wat ouder dan het ander….


Bij Drouwen in Drenthe liggen meerdere hunebedden, 2 aan de westkant van het dorp, en een derde wat verder naar het westen, terwijl de 5 hunebedden van Bronneger in feite tussen de beide dorpen inliggen.

Voor meer info over de hunebedden in Bronneger, klik op: https://studio562614.wordpress.com/2012/05/08/studio56-monumentale-graven-in-het-landschap-3/

In het verleden zijn er nog meer hunebedden geweest, een bron uit de 18e eeuw spreekt van 16 hunebedden in de “”Marke” Drouwen (ruwweg Drouwen en Bronneger). Al met al lijkt het erop dat het gebied rond Drouwen, Bronneger en Borger een kerngebied voor de hunebedbouwers vormde.

Aan de Steenhopenweg in Drouwen liggen de hunebedden D19 en D20. In 1912 kreeg hunebed D19 als eerste hunebed een modern archeologisch onderzoek(Door D.J. Holwerda). Hij onderzocht later ook D20.

In beide  Hunebedden werden veel archeologische vondsten gedaan. D20 zou echter van een latere datum zijn dan D19, en zijn gebouwd in de zgn. Havelte-periode.

Als je wilt lezen wat er op het bordje hierboven staat, klik dan op de afbeelding.

Drouwen is een klein dorp met 500 inwoners, maar in de zomer zijn er veel meer mensen, want de plaats is populair bij toeristen.

De belangrijkste reden hiervoor zijn de bossen en heidevelden rond het dorp, het Drouwenerzand ten noorden van het dorp (tussen Drouwen en Gasselte) en het Drouwenerveld(boswachterij Gieten-Borger) ten westen.

In deze boswachterij heeft staatsbosbeheer het Boomkroonpad gecreëerd, waar je onder de grond en in de kruinen van de bomen informatie over de natuur krijgt. 

 

In het Drouwenerzand zwerft een schaapskudde over de hei. In Drouwen kunt je het telefoonmuseum bezoeken.

Iedere keer als ik weer bij één van die steenhopen sta, dan slaat mijn fantasie op hol:

 


STUDIO56-de wereld is weer(lente)groen-2-Voûte de fraîche verdure-2


Gisteren ben ik begonnen met een foto van een bospad in prachtig lentegroen. Even verderop maakte het pad een bocht. Ook een mooi gezicht zo omzoomd door het groen Zo’n laan/pad kan zich overal bevinden, maar deze bevindt zich in Drouwen in Drenthe… vlakbij het Boomkronenpad….met al die regen wordt het groen alsmaar groener….