(bedrijfs)reportages, evenementen, fotoshoots, portretfotografie, webdesign

Posts tagged “Havelterberg

STUDIO56-Kinderen fotograferen-vervolg


Pasen op de Havelterberg bij Hunebed D53

Vlak bij Havelte liggen twee mooie redelijk grote Hunebedden.Hunebed D53 is van de twee de grootste en valt ook het eerste op. Het hunebed is bijna 18 meter lang en ligt aan de rand van een heideveld en bevindt zich op een grasveldje.

Bij mooi weer trekt dit hunebed veel publiek. Kinderen vinden het een prachtige speelplek, ook al is daar dan wel een sterke arm bij nodig:

A1-Pasen in Drenthe-Havelterberg-STUDIO 56


STUDIO56-Saâmgetorschte stenen-Fascinatie en huivering


Hun stam verging, met hen de kennis hunner daân.
geen sage of monument spreekt meer van hun bestaan,
dan ’t eenzaam hunebed, wiens saâmgetorschte steenen
aan ’t graf van ’t opperhoofd een wilde pracht verleenen.

J.Hofdijk, Aeddon, een episch gedicht(1852)

De Havelterberg in Zuidwest-Drenthe is gevormd door opstuwend landijs(180.000-130.000 jaar geleden).Reusachtige gletsjers hadden de ondergrond voor zich uitgeschoven. Voor de vroegste noordelijke boeren hadden de gletsjers enorme stenen achtergelaten die zich in keileem bevonden. Die stenen werden het bouwmateriaal van de hunebedden. Door onderzoek kon worden vastgesteld dat de zwerfstenen in Noord-nederland grotendeels afkomstig zijn uit Oost-Finland. Op de Havelterberg staat een “hunebeddenpaar”,De D53 en D54. Wat we hier zien van hunebed D54 is slechts het geraamte van wat vroeger een heel gesloten grafkamer was, die rustte onder een grote dekheuvel.

Het aardewerk dat als grafgift werd meegegeven heeft inzicht verschaft over het aantal mensen dat in een hunebed werd begraven. In Havelte zijn meer dan 500 potten gevonden.

In het verleden- en misschien ook nog wel in het heden- hebben mensen altijd een zekere fascinatie en zelfs huivering gevoeld voor hunebedden en de plek waar ze zich bevinden. Ronddolende witte wieven of anderszins zouden daar iets mee te maken hebben.


STUDIO56-Geen D53B, maar D54


D53 is een van de grootste Hunebedden in Nederland en wordt vergezeld door een iets kleinere uitvoering die even verderop ligt. Dit is D54. (Zie foto)

Hunebed D54 ligt buiten Havelte op de Havelterberg in de provincie Drenthe. Het hunebed ligt ten zuiden van de Hunebeddenweg, een zijweg van de Van Helomaweg.

D54 is gebouwd tijdens de Trechterbekercultuur. Het telt zes dekstenen, waarvan er vier volledig op de draagstenen rusten. De meest oostelijke deksteen ontbreekt, evenals de sluitsteen eronder.

Je vraagt je af, waar die dan zijn gebleven….

 Wel zijn alle 14 draagstenen aanwezig. Ook is er nog een poortzijsteen te vinden.

In de 19e eeuw kocht de Staat der Nederlanden het hunebed van de boermarke van Havelte.


STUDIO56-D53A of 53B


Even verderop ligt nog een groep Hunebedden. Hiervan is geen indicatie of informatie gegeven. Het is sowieso een gedoe om Hunebedden te vinden in Drenthe. Heel raar dat dat niet beter is aangegeven…Via Internet goed uit te zoeken maar in het eggies pakt dat soms toch nog wel lastig uit….

Ik was dus bij D53 en dan ligt er nog meer, maar niet nader in kaart gebracht, de omgeving is prachtig, je kunt er ook mooie rondwandelingen maken met verschillende kilometers:


STUDIO56-Kleur en schaduw


Grote, grijze, monumentale stenen, de zon, Pinksteren.

We zijn op de Haveleterberg bij Hunebed D53, die in 1945 plaats moest maken voor een landingsbaan van de Duitsers. Vier jaar later is hij weer opgebouwd volgdens de door Prof. Van Giffen in 1918 gemaakte tekening.

Het is het grootste hunebed van Nederland en ligt in Drenthe het meest zuidelijk. Kinderen zijn minder geinteresseerd in de archeologische waarde. Voor het hen is het niet meer dan een stenen klimrek…en zijn bovendien geobsedeerd door hun eigen schaduw….

Drentse Hunebedden blijven tot onze verbeelding spreken. Sinds in de 17e eeuw de eerste vondsten uit de hunebedden met een of meer kritische blik werden bekeken, hebben Nederlandse archeologen zich voortdurend beziggehouden met de steenconstructies en hun bouwers. Die laatsten blijven ondanks alle speurwerk nog steeds betrekkelijk ongrijpbaar, omdat er zoveel gegevens ontbreken. Al jarenlang wordt er niet meer in de hunebedden gegraven. Als je je dus meer wilt verdiepen in de toenmalige samenleving dan kun je dat alleen doen aan de hand van bestaande gegevens: de constructie, de ligging en vondsten die ooit gedaan zijn. Het blijft een interessant onderwerp voor diegenen die meer willen weten van de historische en culturele achtergronden.

Ga voor meer info naar:https://studio562614.wordpress.com/hunebedden/